TERMENI SI CONDITII

Prin utilizarea site-ului nostru și a aplicației mobile în orice mod, acceptați acești termeni și condiții.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții și să vă asigurați că le înțelegeți înainte de a utiliza Site-ul nostru. Acești Termeni și condiții, împreună cu orice alte documente menționate aici, stabilesc condițiile de utilizare care guvernează folosirea acestui site, www.urgentfreight.eu („Site-ul nostru”sau „noi”).

Acești termeni și condiții au fost actualizați ultima dată la 17.06.2021.

Site-ul web funcționează ca o piață online pentru a permite Utilizatorilor (persoane fizice, case de expediții, expeditori, firme de producție și comerț) să posteze cereri de transport iar transportatorii să liciteze pentru aceste cereri de transport, contractul rezultat fiind denumit „Tranzacție de comun acord”.

Informații despre noi
Site-ul nostru este www.urgentfreight.eu (Platformă) este operat de Urgent Freight Ltd este o companie înregistrată în Anglia și Țara Galilor, numărul companiei este: 12830342. Sediul nostru social este la 63 Plumer road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP112SR.

Pentru a ne contacta, vă rugăm să scrieți la:
Urgent Freight Ltd
63 Plumer Road
High Wycombe, HP112SR
Buckinghamshire

Sau prin e-mail la: office@urgentfreight.eu

Accesul la site este furnizat „așa cum este” și „pe măsură ce este disponibil”. Putem suspenda sau întrerupe site-ul (sau orice parte a acestuia) în orice moment.
Nu garantăm că site-ul va fi întotdeauna disponibil sau că accesul la acesta va fi neîntrerupt în cazul unei defecțiuni a sistemului, întreținere, reparații sau pentru orice motive dincolo de controlul nostru. Dacă suspendăm sau întrerupem site-ul (sau orice parte a acestuia), vom încerca să vă comunicăm în mod rezonabil suspendarea sau întreruperea.
În timp ce facem tot posibilul pentru a ne asigura că site-ul este disponibil 24 de ore pe zi, nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, obiectiv de noi, site-ul este indisponibil în orice moment sau pentru orice perioadă.

A) Utilizarea site-ului:
1.A.1 Puteți utiliza site-ul numai în mod legal:
a) Trebuie să vă asigurați că respectați pe deplin toate legile și reglementările locale, naționale și internaționale care se aplică;
b) Nu este permisă utilizarea site-ului de manieră ilegală sau frauduloasă;
c) Nu trebuie să utilizați site-ul pentru a trimite, încărca sau în oricare alt fel cu bună știință pentru a transmite date care conțin orice formă de virus sau alte programe malware sau orice alt cod conceput pentru a afecta în mod negativ hardware-ul computerului, software sau date de orice fel.

1.A.2 Dacă nu respectați utilizarea site-ului conform părții A.1 din Termeni și condiții, veți aduce încălcări acestor dispoziții, sens în care vom putea demara față de dvs una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:
a) Suspendarea sau rezilierea dreptulului dvs. de a utiliza Site-ul;
b)Avertisment scris;
c) Acțiune în justiție împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurile relevante pe bază de despăgubire rezultate din încălcarea dvs.;
d) Măsuri legale suplimentare împotriva dvs., după caz;
e) să punem aceste informații la dispoziția autorităților statului, în sensul aplicării legii, după cum este necesar sau după cum considerăm rezonabil necesar;
f) Orice alte acțiuni legale pe care le considerăm rezonabile și adecvate.

1.A.3 Prin prezenta excludem orice răspundere care decurge din orice acțiune pe care o putem lua (inclusiv, dar fără a ne limita la cele stabilite mai sus în partea 1.A.2) ca răspuns la încălcarea dvs.

Platforma acționează ca o piață online prin care furnizorii de transport și persoane fizice, case de expediții, firme de producție si comerț se pot întâlni și intra în negocieri pe propriul risc, contractul rezultat fiind denumit Tranzacție de comun acord.

Urgent Freight Ltd nu este parte la Tranzacția de comun acord.
Nu avem și nu ne asumăm niciun control asupra calității, siguranței sau aspectelor legale ale cererilor de transport și / sau ale Tranzacției de comun acord care au loc prin intermediul Platformei.

B) ÎNREGISTRARE, VALIDARE, ABONARE ȘI REÎNNOIRE PENTRU FIRMELE DE TRANSPORT:

Accesul și utilizarea site-ului

Accesul la site nu este gratuit dar în funcție de specificul utilizatorului este posibil să oferim perioade de testare gratuite. Este responsabilitatea dumneavoastră să luați măsurile necesare pentru a accesa site-ul.

1.B.1 Pentru a se înregistra, o persoană trebuie să depună o cerere pentru a deveni membru, fiind necesar ca la data completării acesteia, persoana solicitantă, să îndeplinească următoarele cerințe: să aibă vârsta împlinită de cel puțin 18 ani la data înregistrării.
1.B.2 să nu fi avut anterior o inregistrare pe platformă noastră suspendată sau anulată din orice motiv;
1.B.3 Dacă vă înregistrați în numele unei entități comerciale, garantați că aveți autoritatea de a obliga entitatea la respectarea acestor Termeni și Condiții.
1.B.4 Pentru a fi acceptat ca membru, Urgent Freight Ltd va solicita anumite documente actualizate și valabile, printre care:
Asigurare pentru mărfurile în tranzit (CMR); asigurarea publică; asigurarea angajatorului; certificatul de constituire a companiei; dovada identității proprietarului companiei; dovada detaliilor bancare; licența de operator; polița de asigurare a vehiculului.
1.B.5 Fiecare membru se înregistrează pentru un singur utilizator și nu are permisiunea de a înstrăina numele și parola de acces, de asemenea, calitatea de membru nu poate fi transferată către o terță parte.
1.B.6 Utilizatorul este responsabil pentru securitatea parolei sale și pentru toate acțiunile întreprinse de numele de utilizator și parola sa.
1.B.7 Urgent Freight Ltd poate refuza sau anula orice cerere de înregistrare ca membru în orice moment și din orice motiv sau fără niciun motiv și fără notificare.
1.B.8 Accesul la platformă se bazează pe planurile de ABONARE. Abonamentele sunt de 3 luni, 6 luni sau 12 luni.
De asemenea, agenții noștri de vânzări pot oferi perioade gratuite de testare.
1.B.9 Urgent Freight Ltd poate invita un utilizator să își reînnoiască abonamentul la platformă la expirarea acestuia.
1.B.10 Suspendarea, încetarea și revocarea membrilor:
Suspendarea sau încetarea accesului unui membru poate fi restricționată de noi dacă:
o altă persoană/firmă/companie neautorizată folosește detaliile de conectare ale membrilor, utilizarea frauduloasă, utilizarea abuzivă sau abuzul de caracteristici și funcționalități ale platformei,
un membru a furnizat informații false, inexacte sau înșelătoare și a încălcat paragrafele 1.F, 1.F.1, 1.F.2, 1.F.3, 1.G.4.1

C) Urgent Freight Ltd nu este parte la Tranzacția de comun acord.

Nu suntem furnizori de servicii sau transportatori, expeditori, brokeri sau intermediari în niciun fel, nu ne asumăm în nici un fel controlul asupra calității, siguranței sau aspectelor legale ale și / sau ale Tranzacțiilor de comun acord care au loc prin intermediul platformei.
1.C.1 Fiecare utilizator este singurul responsabil pentru folosirea platformei și pentru toate acțiunile întreprinse cu numele său de utilizator și parola aferentă.
1.C.2 Utilizatorul trebuie să notifice imediat Urgent Freight Ltd cu privire la orice încălcare a securității sau suspiciune de utilizare neautorizată, cu privire la cont, detalii de conectare sau alte informații.
1.C.3 Utilizatorul este de acord că va utiliza Platforma „așa cum este” și se va abține/nu trebuie:
1.C.3.a) să utilizeze platforma în orice mod care este sau poate fi considerat ofensator, ilegal sau inadecvat;
1.C.3.b) să utilizeze detaliile de autentificare cu intenția de a identifica o altă persoană;
1.C.3.c) să utilizeze un sistem automat care accesează platforma într-un mod care trimite mai multe cereri sau mesaje către servere într-un anumit moment sau o perioadă de timp;
1.C.3.d) să permite oricărei alte persoane sau entități să îi folosească detaliile de autentificare;
1.C.3.e) să se înregistrează din nou ca utilizator / membru nou.

Modificări aduse site-ului
Putem modifica și actualiza site-ul nostru (sau orice parte a acestuia) în orice moment. Dacă aducem modificări semnificative site-ului nostru sau ale oricărei părți a acestuia, vom încerca să vă comunicăm în mod rezonabil modificările.

Modificări ale acestor Termeni și Condiții

Putem modifica acești Termeni și Condiții în orice moment. Dacă facem acest lucru, detaliile despre modificările operate vor fi evidențiate în partea de sus a acestei pagini. După cum s-a explicat și în articolele de mai sus, utilizarea site-ului nostru de către dvs. constituie acceptarea dvs. a acestor Termeni și Condiții. În consecință, orice modificare adusă acestor Termeni și Condiții se va aplica utilizării site-ului nostru, prima dată când îl utilizați după ce modificările au fost implementate. Prin urmare, vi se recomandă să verificați această pagină de fiecare dată atunci când utilizați site-ul.
Dacă o parte a versiunii actuale a acestor Termeni și Condiții intră în conflict cu orice versiune (versiuni) anterioară (e), versiunea curentă va prevala, cu excepția cazului în care noi, în mod explicit, vom stabili altfel.

D) Viruși, programe malware și securitate:
D.1 Încercăm să ne asigurăm că Site-ul este sigur, fără viruși și programe malware; cu toate acestea nu garantăm acest lucru.
D.2 Sunteți responsabil pentru protejarea hardware-ului, software-ului, datelor și altor materiale afectate de viruși, programe malware și alte riscuri de securitate pe internet.
D.3 Nu trebuie să introduceți în mod deliberat viruși sau alte programe malware sau orice altfel de material care este dăunător din punct de vedere tehnologic, fie pentru site, fie prin intermediul acestuia.
D.4 Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la nicio parte a site-ului, server pe care este stocat Site-ul sau orice alt server, computer sau bază de date conectat la site-ul nostru.
D.5 Nu trebuie să atacați site-ul nostru printr-un atac de respingere a serviciului, sau prin oricare alte mijloace.
D.6 Prin încălcarea prevederilor părților D.3 până la D.5, este posibil să comiteți o infracțiune conform Legii abuzului de computer din 1990. Orice încălcări vor fi raportate autorităților competente aplicarea/protejarea legii și noi vom coopera pe deplin cu autoritățile respective, dezvăluindu-le identitatea dumneavoastră.
Dreptul dvs. de a utiliza Site-ul nostru va înceta imediat în cazul unui astfel de încălcare.

DEFINIȚII:

„Utilizator sau membru” – o persoană care s-a înregistrat și este autorizată să utilizeze platforma;
„Utilizator privat, broker sau forworder de mărfuri” – un utilizator care folosește platforma pentru a subcontracta cererea de transport;
„Furnizor de transport sau transportator” – un utilizator care a depus o ofertă pentru un loc de muncă;
Acordul „Tranzacție de comun acord” – acel acord încheiat între un furnizor de transport sau un transportator și un utilizator (persoane fizice, case de expediții, expeditori, firme de producție și comerț);
„Înregistrare” înseamnă crearea unui cont de membru;
„Ofertă” înseamnă prețul pe care un furnizor de transport sau un transportator este de acord să-l îndeplinească; acest preț este ALL IN;
Prețul „all in” conține toate drumurile cu taxă, podurile cu taxă, feriboturile, Eurotunnel, TVA;
„Ofertă de transport” – o cerere de transport publicată de un utilizator – persoană fizică, casă de expediții, expeditor, firmă de producție si comerț;
„Aplicație mobilă” este un program de calculator sau o aplicație software concepută pentru a rula pe un dispozitiv mobil, cum ar fi un telefon sau o tabletă;
„Platformă sau site” înseamnă www.urgentfreight.eu

TRANZACȚIA DE COMUN ACORD ÎNTRE PERSOANELE FIZICE, CASELE DE EXPEDIȚII, EXPEDITORI, FIRMELE DE PRODUȚIE SI COMERȚ ȘI FIRMELE DE TRANSPORT:

Persoanele fizice, casele de expediții, expeditori sau firmele de producție și comerț pot adăuga o NOUĂ COMANDĂ cu toate detaliile relevante, pentru a primi oferte de la unul sau mai mulți Furnizori de Transport sau Transportatori.
Persoanele fizice, casele de expediții, expeditori sau firmele de producție și comerț sunt singurii responsabi și răspunzători pentru informațiile conținute în cerera de transport, informații care trebuie să fie adevărate, legale, exacte și non-frauduloase.
În cazul în care persoanele fizice, casele de expediții, expeditori sau firmele de producție și comerț acceptă o ofertă pentru o cerere de transport, de la un furnizor de transport sau transportator, acest lucru înseamnă că s-a încheiat o Tranzacție de comun acord, iar acum Furnizorul de transport sau transportatorul este responsabil pentru îndeplinirea sarcinii, așa cum s-a convenit cu persoana fizică, casa de expediții, expeditorul sau firma de producție și comerț.
Persoana fizică, casa de expediții, expeditorul sau firma de producție și comerț este responsabil/responsabilă pentru efectuarea plății complete și la timp către Transportator. Putem SUSPENDA SAU ÎNLĂTURA ORICE MEMBRU care refuză plata sau care plătește cu întârziere fără niciun motiv, în acest caz accesul la Platformă va fi încheiat și orice perioadă rămasă a ABONAMENTULUI va fi anulată și este nerambursabilă.
Furnizorul de transport sau transportatorul este responsabil pentru finalizarea cererii de transport așa cum este descrisă în Tranzacția de comun acord. Putem SUSPENDA SAU ÎNLĂTURA ORICE Furnizor de transport sau Transportator dacă termenii Tranzacției de comun acord nu sunt respectați, în acest caz accesul la platformă va fi reziliat și orice perioadă rămasă a ABONAMENTULUI va fi anulată și este nerambursabilă.

APLICAȚIE DE MOBIL – este o aplicație software concepută pentru a rula pe dispozitive mobile precum telefoane sau tablete, disponibilă pe App Store (iOS) sau Google Play Store (Android). Este un instrument care permite utilizatorului persoanelor fizice, caselor de expediții, expeditorilor sau firmelor de producție și comerț, permite în timp real monitorizarea transportului, acesta funcționează ca un tracker GPS. Pentru furnizorul de transport sau operatorul de transport, acesta funcționează ca un instrument de gestionare a flotei, de asemenea, poate primi documente sau poze relevante de la locul de încărcarea / descărcarea.

1.E RECENZII FEEDBACK:
1.E.1 În timp ce noi înșine nu acordăm recenzii și evaluări membrilor noștri, permitem utilizatorilor și furnizorilor de transport de succes care accesează platforma noastră, să ofere evaluări de tip feedback despre performanța sau după caz, eșecul acestora în cursul Tranzacției de comun acord. Evaluările urmăresc să ofere membrilor îndrumări privind abilitățile și / sau fiabilitatea altor membri înainte de a trimite o cotație de preț sau în cazul în care utilizatorii acceptă o ofertă de la un furnizor de transport.
1.E.2 Procesul de feedback implică lăsarea unui rating împreună cu un scurt comentariu despre performanța utilizatorului. Există cinci scoruri de feedback pe care le puteți da: 4 sau 5 stele (pozitiv,) 3 stele (neutru) și 1 sau 2 stele (negativ). Scorul general de feedback al unui membru este scorul mediu al evaluărilor pe care el/ea le-a primit.
1.E.3 Prin Tranzacția de comun acord vă dați acceptul de a primi de la un alt membru un feedback despre colaborarea cu dvs.; acest feedback constă în comentariile lăsate de alți membri și scorul general de feedback calculat în conformitate cu clauza 1.E.2.
Folosiți întotdeauna bunul simț și respectul față de ceilalți utilizatori atunci când lăsați un feedback;
Un feedback nejustificat, potențial calomniant, ar putea duce la reclamații legale împotriva dvs. Nu cenzurăm feedback-ul și nu îl investigăm pentru acuratețe; prin oferire/postarea unui feedback vă asumați întreaga răspundere, sens în care recunoașteți că nu suntem în niciun fel responsabili din punct de vedere legal pentru orice feedback care a rămas vizibil pe profilul companiei dvs.
1.E.4 Orice utilizare a limbajului sau comportamentului calomnios, a activității ilegale sau a oricărei alte forme de abuz a funcției de feedback poate duce la interzicerea utilizării site-ului și dacă este cazul, raportarea către orice autoritate abilitată să aplice legislația în vigoare.

1.E.5 RECENZII FRAUDĂ:
1.E.5.1 Un aspect important al site-ului este abilitatea membrilor de a-și lăsa feedback reciproc (fie că este pozitiv, neutru sau negativ). După cum este descris în clauza 1.E, feedback-ul pe care îl primiți va influența probabil alegerile pe care le fac alți membri cu privire la negocierea unei tranzacții cu dvs. În consecință, pentru a păstra integritatea sistemului de feedback, sunteți de acord să nu:
1.E.5.2 influențați în mod necorespunzător sau oricare alt mod un utilizator în procesul de acordare a feedback-ului către un alt membru;
1.E.5.3 încercți să postați o recenzie de feedback în contul dvs.

1.F RESPINGEREA SAU ÎNLĂTURAREA MEMBRILOR:
1.F.1 Ne rezervăm dreptul de a vă respinge cererea de înregistrare sau de a vă anula calitatea de membru (pentru nerespectarea termenilor şi condiţiilor) în orice moment.
1.F.2 Ne rezervăm dreptul de a notifica alți membri cu privire la orice acțiuni pe care noi, le considerăm serioase și care au condus la anularea calității de membru.
1.F.3 Dacă sunteți eliminat sau respins, puteți face apel la reintegrare. Contestația dvs. trebuie să includă o declarație scrisă cu privire la motivul pentru care ar trebui să fiți reintegrat împreună cu informațiile dumneavoastră de contact. Apelul dvs. poate fi revizuit și orice hotărâre cu privire la reintegrarea dvs. va fi la discreția noastră. Contestația dvs. nu garantează, în niciun fel, că veți fi reintegrat sau că recursul va fi în mod necesar revizuit. Vă vom contacta în legătură cu decizia noastră. Toate deciziile sunt definitive.

1.G TAXE ȘI ANULĂRI ​​PENTRU UTILIZATORI – PERSOANĂ FIZICĂ
1.G.1 Taxe pentru persoana fizică
Pentru înregistrarea ca și utilizator – persoană fizică trebuie să trimită o cerere cu scopul de a deveni membru și să îndeplinească următoarele cerințe:
– să aibă cel puțin 18 ani; să nu fi avut o înregistrare anterioară pe platformă noastră ca suspendată sau anulată din orice motiv.
În calitate de PERSONĂ FIZICĂ, sunteți singurul responsabil pentru informațiile pe care ni le furnizați nouă și / sau altor membri în procesul de înregistrare sau transport.
Informațiile trebuie să fie adevărate, legale, exacte și non-frauduloase.
Insistăm ca toți membrii să dea dovada de bun simț în exprimarea pe acest site, iar comunicarea să fie într-un mod respectuos indiferent de situație.
După înregistrarea ca utilizator – persoană fizică, acesta este liber să solicite ofertele de preț de la furnizorii de transport sau de la transportatori. Atunci când acceptă o ofertă, percepem o taxă de succes („Taxă”) plătibilă de catre utilizatorul persoană fizică.
În calitate de utilizator – persoană fizică, atunci când se acceptați o ofertă, veți plăti o depunere în cuantumul taxei („Depunere”) în contul Urgent Freight Ltd, care este transferat imediat pentru a definii Tranzacția de comun acord utilizatorul – persoană fizică și furnizorul de transport sau transportatorul. O factură cu TVA va fi generată și trimisă prin e-mail utilizatorului – persoană fizică pentru depunere.
Restul sumei va fi plătit direct furnizorului de transport sau transportatorului la sfârșitul transportului.
1.G.2 Dacă sunteți furnizor de transport, sunteți responsabil pentru colectarea și remiterea TVA-ului asociat unei tranzacții. Suma convenită de dvs.si utilizatorul – persoană fizică pentru oferta de transport este ALL IN.
1.G.3 Ne rezervăm dreptul de a renunța sau de a modifica în orice moment baza de calcul a Taxei. De asemenea, putem modifica sau suspenda temporar taxa pentru o perioadă promoțională. Orice astfel de modificări vor fi descrise pe platformă.

1.G.4 ANULĂRI PENTRU UTILIZATORI – PERSONA FIZICĂ SI TRANSPORTATORI:
1.G.4.1 Dacă o ofertă de transport este anulată cu mai puțin de 24 de ore înainte de ora înărcării, de către un furnizor de transport sau un transportator, după ce a fost oferta a fost acceptată, acesta va plăti o taxă de 20% din oferta originală direct către contul Urgent Freight Ltd, în acest sens va fi generată o factură cu TVA și trimisă prin e-mail către transportator.
1.G.4.2 Dacă o ofertă de transport este anulată de un UTILIZATOR – PERSOANĂ FIZICĂ cu 24 de ore înainte de ora înărcării, va trebui să informeze furnizorul de transport care a acceptat oferta prin e-mail și telefonic.
Nu se vor percepe alte taxe. Depozitul nu este rambursabil.

Confidențialitate și cookie-uri
Utilizarea site-ului este, de asemenea, guvernată de cookie-urile noastre și de politicile noastre de confidențialitate, disponibile de la
https://www.urgentfreight.eu/privacy-policy/. Aceste politici
sunt încorporate în acești Termeni și Condiții prin această referință.

Protejarea datelor
Toate informațiile personale pe care le folosim vor fi colectate, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 General, Regulamentul privind protecția datelor („GDPR”) și drepturile dvs. în temeiul GDPR.
Pentru detaliile drepturilor dumneavoastră precum și partajarea datelor cu caracter personal (acolo unde este cazul), vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate https://www.urgentfreight.eu/privacy-policy/

1.H DISCLAIMER
Nimic de pe site-ul nostru nu constituie sfaturi profesionale pe care ar trebui să vă bazați. Acesta este furnizat numai în scopuri generale.
Depunem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că conținutul de pe site-ul nostru este complet, corect și actualizat, dar nu oferim garanții exprese sau implicite în acest sens.
În măsura permisă de lege, excludem prin prezenta: toate condițiile, garanțiile și alți termeni care ar putea fi altfel implicați prin statut, drept comun sau legea echității; și orice răspundere pentru orice pierdere sau daună directă, indirectă sau consecutivă suferită de orice persoană în legătură cu site-ul sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de utilizare sau rezultatele utilizării site-ului, a oricăror site-uri web legate de acesta și a oricăror materiale postate pe acesta, inclusiv, fără limitare și orice răspundere pentru:
1. pierderi de venituri;
2. pierderea afacerii sau a beneficiilor afacerii;
3. pierderea profiturilor sau a contractelor;
4. pierderea economiilor anticipate;
5. pierderea datelor;
6. pierderea fondului comercial / sau a reputației;
7. timp pierdut de conducere sau de birou;
8. pentru orice altă pierdere sau pagubă de orice fel, indiferent de survenire și cauzată de delict (inclusiv neglijență), încălcare a contractului sau altfel, chiar dacă este previzibil;
9. pierderea timpului și / sau a oportunităților de marketing și / sau relații publice;
10. pierderi consecințe, indirecte sau speciale;
Acest lucru nu afectează răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală rezultată din neglijența noastră, în conformitate cu prevederile Legii privind răspunderea pentru produse și în măsura garanțiilor asumate.

1.I TRANZACȚII ILEGALE:
Membrii nu vor utiliza site-ul pentru activități ilegale. Orice ofertă de transport sau aspect al unei Tranzacții de comun acord efectuat sau căutat şi urmează să fie realizat ilegal, fie de către furnizorul de transport, fie de către utilizator, este interzis.